Back to top

Formy wsparcia

Zajęcia wspierająco – aktywizujące „Nasza marka”

 • Treningi dbałości o wygląd zewnętrzny: pogadanki tematyczne dot. zabiegów kosmetycznych, trendów mody, praktyczne zajęcia kosmetyczno – pielęgnacyjne, turniej urody, wyjścia do kosmetyczki, fryzjera
 • Treningi higieniczne.
 • Zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • Treningi pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Treningi kulinarne,
 • Tematyczne warsztaty kulinarne,
 • Treningi umiejętności praktycznych związanych z Pracownią Gospodarstwa Domowego (obsługa urządzeń AGD, trening porządkowy, prania, prasowania)
 • Trening zakupowy oraz gospodarowania środkami finansowymi,
 • Treningi ogrodnicze,
 • Horikuloterapia,
 • Treningi interpersonalne i rozwiązywania problemów: treningi relacji interpersonalnych, nabywania umiejętności autodiagnostycznych i samoświadomości, terning umiejętności społecznych – korzystanie z zasobów instytucji użyteczności publicznej, trening umiejętności społecznych – funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu.
 • Treningi komunikacyjne w tym z wykorzystaniem alternatywnych sposobów komunikowania się ( wykorzystanie programu Gried3 oraz urządzenia do komunikowania się ruchem gałki ocznej Eye- Tracker)
 • Zajęcia poznawczo – reedukacyjne,
 • Treningi funkcji poznawczych, w tym z wykorzystaniem programu komputerowego Go- Sense,
 • Zajęcia rewalidacyjne i terapii pedagogicznej adresowane do osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Muzykoterapia bierna,
 • Muzykoterapia czynna: bębny Djembe, instrumnety perkusyjne, Tuby Diafoniczne,
 • Terapia zajęciowa: zajęcia arteterapeutyczne,
 • Filmoterapia: wyjścia do kina, noce filmowe, zajęcia tematyczne: spotkania z filmem polskim i światowym, tworzenie filmów z codziennego życia w ośrodku wsparcia.
 • Drama i teatroterapia,
 • Choreoterapia i pedagogika zabawy,
 • Zajęcia domowo – klubowe: dni tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, celebrowanie domowych świąt i wydarzeń, rocznic
 • Udział podopiecznych ŚDS w przedsięwzięciach towarzyskich, kulturalnych, rozrywkowych poza ośrodkiem wsparcia na zaproszenie innych placówek, ośrodków, instytucji.
 • Korzystanie przez podopiecznych ŚDS z oferty sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej najbliższego środowiska lokalnego.
 • Terapia ruchowa: zajęcia ruchowe, turystyka, rekreacja: zajęcia ogólnousprawniające, zajęcia siłowe – wyjścia na siłownię, relaksacja, zajęcia bowlingowe, rozgrywki Bule, Nordic Walking, spacery rekreacyjne po najbliższej okolicy, wycieczki turystyczno – poznawcze jednodniowe i kilkudniowe, udział w zawodach sportowych, spartakiadach adresowanych do Osób Niepełnosprawnych na terenie lokalnego i regionalnego środowiska,
 • Dogoterapia,
 • Zajęcia na basenie,
 • Zajęcia poznawczo – turystyczne,
 • Warsztaty z zakresu aktywności zawodowej przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej i wspomaganej.
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content