Back to top

Jak zostać uczestnikiem

Jak zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy

  1. Osoba niepełnosprawna powinna posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z podaną przyczyną niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe lub choroba psychiczna. Ważne jest również orzeczenie ZUS
  2. Osoba niepełnosprawna udaje się do Miejskiego albo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od miejsca zamieszkania, gdzie zostanie wyposażona w komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uczestnictwa w terapii w ŚDS: wniosek do korzystania z pomocy społecznej w formie skierowania do środowiskowego wsparcia, skierowanie na badanie psychologiczne i psychiatryczne.
  3. Jednocześnie pracownik socjalny MOPS lub GOPS umawia się z osobą niepełnosprawną na wywiad środowiskowy.
  4. Osoba niepełnosprawna powinna wykazać dochód miesięczny na osobę (netto) za miesiąc w którym zostanie złożony wniosek.
  5. Komplet dokumentów: badania lekarskie, zaświadczenie o dochodach osoba niepełnosprawna składa do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
  6. Kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję skierowującą do uczestnictwa w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy.
  7. Decyzja kierownika ośrodka pomocy społecznej wraz z dokumentami zostaje przekazana do Środowiskowego Domu, gdzie zostaje sporządzony kontrakt, umowa określająca czas korzystania ze środowiskowego wsparcia.
  8. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu w “okresie próbnym” uczestnik zajęć podpisuje Kontrakt, w którym deklaruje chęć aktywnego i systematycznego korzystania z proponowanej oferty terapeutycznej oraz zapoznaje się z Regulaminem naszej placówki.

 

Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy

Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content