Back to top

Cel działalności SDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest dziennym ośrodkiem wsparcia obejmującym pomocą dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chore psychicznie. Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Codziennej działalności Domu przyświeca motto

Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz,
lecz miejsce gdzie Ciebie rozumieją…

Cel działalności SDS

Naszym celem jest:

  • Podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w najbliższej społeczności lokalnej
  • Organizacja w najbliższym środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji.

 

W kontakcie i pracy terapeutycznej z uczestnikami zajęć kierujemy się zasadami:

  • Jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych
  • Każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu
  • Bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości i tożsamości
  • W pracy z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumiany.
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content