Back to top

Przyjazna kamienica

Co to jest mieszkanie chronione przyjazna kamienica:

Mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki zbliżone jak najbardziej do domowych oraz świadczone usługi wspierające mają za zadanie przygotować lokatorów do prowadzenia samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym.

Głównym celem pobytu w mieszkaniu jest: wyrobienie umiejętności i nawyków życia codziennego, aktywizacja społeczna i zawodowa, racjonalne gospodarowanie własnym budżetem, samokontrola stanu zdrowia i kondycji psychicznej.

Kto może być mieszkańcem:

  • Osoba z niepełnosprawnością, której szczególnie trudna sytuacja życiowa i rodzinna oraz stan zdrowia nie pozwalają na samodzielne funkcjonowanie życiowe
  • Dorosła osoba z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoba niepełnosprawna z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i niewidoma,
  • Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • Osoba samodzielna w stopniu podstawowym w zakresie czynności samoobsługowych.

 

Lokalizacja i wyposażenie

Mieszkanie usytuowane jest w kamienicy przy ul. Kilińszczaków 23/4,
Składa się z 4 lokali mieszkalnych: 2 lokali 2 osobowych, 2 lokali 5 osobowych. Każdy lokal mieszkalny to pokoje mieszkalne 2 lub 1 osobowe, pokój wspólny z aneksem kuchennym oraz łazienka.

Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb Osób z Niepełnosprawnością i wyposażone w sprzęt do codziennego funkcjonowania: meble, sprzęt AGD, RTV. Dodatkowym walorem mieszkania jest winda między piętrami umożliwiająca swobodne przemieszczanie się osób z ograniczeniami ruchu.

 

Pobyt w mieszkaniu:

  • Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny. Odpłatności nie ponoszą osoby których dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj. 701 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego odpłatność jest naliczana procentowo zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wałcz.
  • Odpłatność za pobyt obejmuje czynsz, media, treningi usamodzielniania realizowane w asyście opiekunów, posiłki w sobotę i niedzielę realizowane w formie treningów kulinarnych.
  • Pobyt w mieszkaniu jest czasowy zgodnie z decyzją Dyrektora MOPS Wałcz przyznającą pomoc w formie mieszkania chronionego z możliwością przedłużania czasu pobytu. Osoba mieszkająca jest meldowana na czas określony.
  • W trakcie pobytu jest zapewniane jest wsparcie opiekunów minimum 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu. Mieszkańcy pod okiem specjalistów: pracownik socjalny, koordynator mieszkania ,opiekun osoby z niepełnosprawnością realizują czynności życia codziennego: kulinarne, porządkowe, realizują sprawy urzędowe , wspólnie spędzają czas wolny itp.

 

Kontakt i informacja:

Anna Baculewska, Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nowomiejska 4, Wałcz
tel. 67 258 94 75, 67 258 94 20
e-mail: dlasds@go2.pl, annabaculewska@tlen.pl

Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies
Skip to content