Do góry

ZAPAL SIĘ NA NIEBIESKO – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Bartek 6 kwietnia 2021

2 kwietnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Powstał on w celu podnoszenia świadomości i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Czym jest autyzm? Jest on złożonym zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującym się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

Skip to content