Do góry

Otwarcie Mieszkań Chronionych

Bartek 4 marca 2021

3 marca 2021 roku, po pięciu latach przygotowań, wytężonej pracy i współdziałania pomiędzy różnymi organizacjami, takimi jak TBS czy Urząd Miasta odbyło się uroczyste otwarcie Przyjaznej Kamienicy czyli Mieszkań Chronionych w Wałczu. Koszt projektu to ok. 900 tys. zł, z czego 435 tys. udało się pozyskać z rządowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: wicewojewoda Pan Marek Subocz, burmistrz miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski a także prezes TBS Pan Marek Pawłowski. Prace remontowe budynku trwały dwa lata i śmiało można powiedzieć, że budynek jest w chwili obecnej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony został między innymi w windę a także inne urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne w ich codziennym funkcjonowaniu. W skład mieszkań wchodzą cztery lokale gdzie znajdują się mieszkania dwu- oraz jednoosobowe, aneksy kuchenne i łazienki. Głównym celem pobytu w mieszkaniach chronionych jest wyrobienie umiejętności i nawyków życia codziennego, aktywizacja społeczna i zawodowa, nauka racjonalnego gospodarowania własnym budżetem a także samokontroli stanu zdrowia i kondycji psychicznej. Mieszkańców Przyjaznej Kamienicy w codziennym funkcjonowaniu będą wspierać opiekunowie.

Krótki film prezentujący poszczególne pomieszczenia znajduje się pod następującym linkiem: https://youtu.be/EMt1fTLvLwk

Skip to content