"WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH"

WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH to szereg incjatyw mających na celu wsparcie pracy terapeutycznej oraz stworzenie możliwości nabycia wiedzy i kompetencji pracy z ON w środowisku terepautów i rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Cele te będa mogły być realizowane poprzez takie działania jak:

  • zajęcia rozwoju zainteresowań dla rodziców i opiekunów: zajęcia z Jogi, warsztaty rozwoju zainteresowań,
  • szkolenie z zakresu seksualności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną skierowane do rodziców i  terapeutów pracujących z ON,
  • wyjazd integracyjno - aktywizujący do Gospodarstwa Agroturystycznego 7 Ogrodów