"WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH"

WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH to szereg incjatyw mających na celu wsparcie pracy terapeutycznej oraz stworzenie możliwości nabycia wiedzy i kompetencji pracy z ON w środowisku terepautów i rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Cele te będa mogły być realizowane poprzez takie działania jak:

  • szkolenia grupowe dla rodziców i opiekunów,
  • szkolenia indywidualne dla terapetów pracujących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu,
  • szkolenia grupowe dla terapeutów dotyczące tematyki aktywizacji społecznej i życiowej osób z problemami psychicznymi.
  • warsztaty wizażu dla rodziców i opiekunów zakończone sesja fotograficzną,
  • rodzinny wyjazd integracyjny do ośrodka kultury w dużym mieście