"WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH"

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH: to moduł projektu " Strefa Zdrowego Myślenia skierowany do Osób z Niepełnosprawnością tj. osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Adresatami działań tego modułu są przede wszystkim podopieczni i sypatycy Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowrzyszenia "Przyjazny Dom" , jednakże jedno z działań Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych skierowane jest do uczestników zajęć ośrodków wsparcia z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Działania tego modułu to:

  • zajęcia aktywizujące z zakresu oligofrenopedagogiki których adresatami są osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
  • treningi umiejętności społecznych: wyjścia do instytucji kultury, instytucji publicznych i usługowych
  • wyjazd poznawczo treningowy do Szczecina,
  • Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych