"WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH"

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH: to moduł projektu " Strefa Zdrowego Myślenia..... 2 edycja" skierowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością psychiczna i intelektualną - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu, uczestników zajęć innych ośrodków wsparcia z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Działania tego modułu to:

  • zajęcia rozwoju zainteresowań, w tym:  dogoterapia, warsztaty twórczego rozwoju i terapii przez sztukę,
  • treningi umiejętności  społecznych - korzystanie z zasobów instytucji kultury lokalnego i regionalnego środowiska, w tym: instytucji publicznych, środków komunikacji publicznej, instytucji kultury i sztuki, instytucji usługowych o różnorodnym zakresie działalność, 
  • dwudniowy wyjazd poznawczo – treningowy,
  • Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych będący podsumowaniem w formie imprezy integracyjno – rekreacyjnej treningów umiejętności społecznych realizowanych w ośrodkach wsparcia Woj. Zachodniopomorskiego