Ważne informacje stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie "Przyjazny Dom" działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu. Jego siedziba mieści się pod adresem Środowiskowego Domu:

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ I INTELEKTUALNĄ
"PRZYJAZNY DOM"
UL. NOWOMIEJSKA 4
78 - 600 WAŁCZ

e - mail:przyjaznydomwalcz@op.pl

telefon kontaktowy: 605273106 lub 067 258 94 75

Stowarzyszenie zostało zarejstrowane w Sądzie Rejonowym w Koszalinie; IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego w dniu: 28 lipca 2011 r.

NUMER KRS STOWARZYSZENIA: 0000392596 

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ STOWARZYSZENIA: 7651688426

NUMER REGON STOWARZYSZENIA: 32108962

 Stowarzyszenie posiada konto bankowe w Banku PeKaO S.A. I Oddział w Wałczu, numer konta bankowego:

84 1240 3712 1111 0010 4194 6225