"WAŁCZ - STREFA ZDROWEGO MYŚLENIA"

Ten moduł działań projektu "Strefa Zdrowego Myślenia" ma na celu zmianę świadomości lokalnej społeczneści w zakresie  myślenia o zdrowiu psychicznym, zwrócenie uwagi na porzeby i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi w najbliższej społeczności: rodzinnej, sąsiedzkiej, rówieśniczej, miejskiej.

Na działania modułu  " Wałcz - Strefa Zdrowego Myślenia ." składają się nastepujące przedsięwzięcia:

  • zorganizowanie Dnia Zdrowia Psychicznego i składowymi dnia: debaty oksfordzkiej wśród młodzież szkolnej Miasta Wałcz dot. postrzegania społecznego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
  • marsz poparcia środowiska lokalnego, instalacja tematyczna nawiązująca do tematu tolerancji w/c ON na budynku Wałeckiego Centrum Kultury );  
  • przeprowadzenie konkursu plastycznego  na plakat promujący Wałcz jako przestrzeń przyjazną osobom chorym psychicznie,
  • nakręcenie i montaż filmu wśród dzieci traktującego o pojmowaniu zdrowia psychicznego,
  • interaktywna instalacja dotycząca wiedzy o zdrowiu psychicznym,
  • przeprowadzenie w szkołach gimnazjalnych warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej.