Regulamin Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/REGULAMIN BIEG DWÓCH SKARPET 2018.docx

 

Link do zapisów elektronicznych (link poniżej)

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3710

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Najważniejsze-informacje.doc

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział nieletniego (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/ZGODA-RODZICA.doc

 

Regulamin Konkursu Dwóch Skarpet (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Regulamin konkursu - najfajniejsza skarpeta.docx

 

Mapka Biegu (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Mapka biegu.png

 

Regulamin Loterii Fantowej (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Regukamin Szczęśliwa skarpeta.docx