Regulamin Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/REGULAMIN BIEG DWÓCH SKARPET.docx

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Najważniejsze informacje.docx

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział nieletniego (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/ZGODA RODZICA.docx

 

Regulamin Konkursu Dwóch Skarpet (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Regulamin konkursu 1.docx

 

Mapka Biegu (link poniżej)

http://sds.walcz.pl/images/image/Mapka biegu.png

 

Lista uczestników II Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet

Link poniżej:

http://sds.walcz.pl/images/image/LISTA STARTOWA UCZESTNIKÓW I WAŁECKIEGO BIEGU I MARSZU DWÓCH SKARPE1 — kopia.odt