Projekty Stowarzyszenie 2017

W roku 2017  Stowarzyszenie „Przyjazny  Dom” realizowało następujące projekty które przyczyniały się do realizacji celów statutowych organizacji:

  • Gmina Wałcz – zadanie publiczne pod nazwą „ Sport bez barier” kwota dofinansowania 2.000 zł, wkład własny do projektu: 880, 00 zł,
  • Starostwo Powiatowe w Wałczu: zadanie publiczne pod nazwą „ Organizacja V Turnieju Strzeleckiego Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wałeckiego”; kwota dofinansowania 1.40,00 zł, wkład własny do projektu: 280, 00 zł
  • Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie publiczne „ Strefa Zdrowego Myślenia”, kwota dofinansowania: 28.730,00 zł, wkład własny do projektu finansowy 2.050,00 zł