Projekty Stowarzyszenie 2015

   Przygotowanie i uzyskanie dofinansowania do  projektów realizowanych i dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie :

1.  „Sportowo, aktywnie, sprawnie”: program działań sportowo- rekreacyjno – aktywizujących adresowanych do Osób Niepełnosprawnych – Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin  -  – uzyskana kwota dofinansowania: 2. 440, 00 zł.

2. IV Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 5. 107, 00zł

3.  „Jesteś – MY – projekt działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego adresowany do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i wybranych grup lokalnego środowiska Miasta Wałcz - kwota dofinansowania: 2.000, 00 zł,

4.  „Ekopozytywni – społecznie aktywni” – program praktycznej edukacji ekologicznej i aktywizacji społecznej na rzecz naturalnego środowiska  osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz mieszkańców środowiska lokalnego -   kwota dofinansowania: 14.805, 00 zł

5. „Jednodniowy wyjazd rekreacyjny do Sarbinowa i okolic”, środki finansowe PCPR – PFRON - kwota dofinansowania: 575, 00  zł,