Projekty Stowarzyszenia 2016

Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych w ramach zadań publicznych przez samorządy gminne, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki:

-  „Aktywność sportowa bez barier”: program działań sportowo- rekreacyjno – aktywizujących adresowanych do Osób Niepełnosprawnych – Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin  -  – uzyskana kwota dofinansowania: 2. 200, 00 zł.

- V Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 5. 805 , 00zł

- „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja Gmina Miejska Walcz- kwota dofinansowania: 2.000, 00

- „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja BGŻ Paribas- kwota dofinansowania: 3.000, 00

-  „Pięciodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i okolic dla podopiecznych ŚDS”, środki finansowe PCPR – PFRON - kwota dofinansowania:  405, 00 zł,

- Organizacja IV Turnieju Strzeleckiego ON Powiatu Wałeckiego – kwota dofinansowania: 800, 00 zł

- Organizacja I Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet – kwota wsparcia przez Gminę Miejską Wałcz: 3.500 zł