Projekty realizowane w roku 2013

W roku 2013 Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościa psychiczną i intelektualną "Przyjazny Dom" przystąpiło do realizacji następujących przedsięwzięć i inicjatyw projektowych:

1. "Tu mieszkam, tu żyję..." - program edukacyjno – poznawczy adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” Całość projektu: 5.390, 30, uzyskana kwota dofinansowania: 4.480, 00. Projekt przewidziany do realizacji od 1 marca 2013 r. Uczestnikami działań projektowych sa podopieczni Srodowiskowego Domu. Inicjatywa zakłada realizację takich działań projektowych jak: spotkania z ciekawymi "wałczanami", prezentacje multimedialne i filmy odnoszące sie do specyfiki, tradycji i historii "małej ojczyzny", wyjścia do znanych i potrzebnych na codzień instytucji publicznych, organizacje pikniku rodzinnego z historią Wałcza w tle, wyjazd poznawczo - edukacyjny na Wyspę Wolin.

2."Swiadoma, aktywna niepełnosprawność" - program aktywizacji społeczno - kulturalnej osób z zaburzeniami psychicznymi i grup lokalnego środowiska. Całośc projektu to kwota: 3. 930, 00 zł uzyskane dofinansowanie do zadania publicznego od Gminy Miejskiej Wałcz to kwota pieniężna 2.500. W ramach tego zadania uczestnicy zajęć ośrodka wspacia - osoby niepełnosprawne i ich rodziny będą mogły korzystać z oferty kulturalnej: kino, seanse i przedstawienia w WCK realizowanej na terenie Wałcz oraz zorganizowana zostanie wystawa dorobku artystycznego osób z zaburzeniami psychicznymi połączona z licytacja najciekawszych prac.

3. "Sport i rekreacja szansą na aktywizacje życiowa i integrację osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi - organizacja III Turnieju Strzeleckiego Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wałeckiego

Całośc projektu to kwota: 1. 463, 34 zł, uzyskana kwota dofinansowania przedsięwzięcia to: 750 zł. Projekt został wsparty finansowo przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie "Przyjazny Dom" po raz drugi. Głównym celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowej skupiającej i integrującej Osoby Niepełnosprawne z terenu Powiatu Wałeckiego podczas zawodów strzeleckich. Projekt skupiać będzie blisko 60 osobową grupę ON i ich rodzin. Projekt jest możliwy do realizacji dzięki partnerskiej pomocy i zaangażowaniu: pracowników merytorycznych Środowiskowego Domu Samopomocy, pomocy w przeprowadzeniu konkurecji strzeleckich - Liga Obrony Kraju - Oddział Wałcz, udostępnieniu terenu na zawody strzeleckie przez Nadleśnictwo Wałcz.

4. " Sport  i rekreacja efektywne narzędzia rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" .

Jest to zadanie publiczne dofinansowane przez Wójta Gminy Wałcz w kwocie 2. 135 zł. Całość projektu to suma: 2.873 zł.. Inicjatywa projektowa opiera sie na pobudzaniu  aktywności sportowo - rekreacyjnej i poznawczej  osób z niepełnosprawnością intelektualna i psychiczną. Przedsięwzięcie opiera sie na takich działaniach jak: zajęcia z hippoterapii, zajęcia usprawniające na basenie, nauka i zajęcia z nord wolkin, wyjazdy na rozgrywki bowlingowe do kręgielni w Pile, wyjazd sportowo - rekreacyjny nad morze do Kołobrzegu.