Projekty realizowane w roku 2012

Stowarzyszenie "Przyjazny Dom"  w roku  2012 ubiegało się o dofinansowanie i otrzymało środki w ramach zadań publicznych  dofinansowanych przez samorządy na nastepujące inicjatywy. projekty te sa w trakcie realizacji:

1)  "Rehabilitacja przez aktywizację i integrację - nowatorskie formy oddziaływania terapetycznego adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin"

- projekt został dofiansowany przez Gminę Miejską Wałcz. W rmach tego przedsięwzięcia realizujemy nastepujące działania: treningi umiejętności społecznych, konsultacje ze specjalistami dla ON i ich rodzin, warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Wałcz dotyczące problematyki niepełnosprawności psychicznej, turniej zadań praktycznych adresowany do uczestników zajęć Sds Województwa Zachodniopomorskiego.

2) "Sport i rekreacja szansą  na aktywizację życiową i rehabilitację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi" -

projekt został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. W ramach projektu w miesiącu sierpniu zamierzamy zorganizować II Turniej Strzelecki do organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wałeckiego.

3) "Niepełnosprawy sportowiec - niepełnosprawny turysta - program działań z zakresu aktywizacji sportowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych"

- inicjatywa ta została dofinansowana przez Gminę Wałcz w zakresie projektu podopieczni Srodowiskowego Domu samopomocy w Wałczu będa mieli mozliwość uczestnictwa w zajęciach na basenie, w zajęciach z hippoterapii, udziału w kilkudniowym biwaku na stanicy Wrzosy. Projekt zakłada również organizację Rodzinnego Turnieju Strzeleckiego.