Projekty realizowane przez Stowarzyszenie w 2014 r.

W roku 2014 Stowarzyszenie "Przyjazny Dom" korzystając ze wsparcia lokalowego i merytorycznego Środowiskowego Domu Samopomocy przystapiło do realizacji nastepujących projektów / zadań publicznych na których realizacje otrzymało dofinansowanie podczas otwartych konkursów ofert:

1. "Sport i rekreacja - efektywne narzędzia rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi" - projekt dofiansowany przez Samorząd Gminy Wałcz w kwocie 2000 zł. W ramach projektu realizowane będą takie inicjatywy jak: zajęcia na basenie, zajęcia z zakresu hippoterapii, zajęcia z kijkami nordic walking, zajecia ogólnokondycyjne na kręgielni "Kołacz", sportowy piknik rodzinny, jednodniowy wyjazd do Ośrodka Sportu i Rekereacji "Malta-ski" w Poznaniu.

2. "Aktywność przeciw stereotypom" - kompleksowy program działań edukacyjno - aktywizujących dla osób z zaburzeniami psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących - projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego , w kwocie 7.419 zł. Projekt zakłada realizację takich przedsięwzięc jak: warsztaty rekodzielnicze, tetralne, muzyczne pn. " Sztuka kontra stereotypy", zajęcia bezpośredniego obcowania z kultura: wyjazd edukacyjno - poznawczy do instytucji kultury, konkurs plastyczny na plakat promujący aktywność społeczną osób niepełnosprawnych "Jestem"