Projekty realizowane przez Środowiskowy Dom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu rokrocznie jest pomysłodawcą i realizatorem kilku projektów, które mają na celu wzbogacenie oferty terapeutycznej ośrodka wsparcia, integracje osób niepełnosprawnych psychicznie z lokalnym środowiskiem oraz tworzenie w najbliższej społeczności lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotychczas Środowiskowy Dom w Wałczu zrealizował następujące inicjatywy projektowe:

ROK 2004

1) Dofinansowanie z środków PFRON pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego projektów z zakresu budowy i rozbudowach obiektów budowlanych służących celom rehabilitacyjnym: "Budowa zewnetrznego ciągu komunikacyjnego ( platforma wraz z podjazdem) dla budynu "A" Środowiskowego Domu Samopomocy. Koszt całściowy inwestycji: 35. 607, 00 zł - dofinansowanie ze strony PFRON: 17. 751 zł

ROK 2005

1) Dofinansowanie ze środków PFRON pozostających w dyspozycji PCPR Wałcz przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Spływ Kajakowy dla Osób Niepełnosprawnych – Rurzyca 2005 „ – całość przedsięwzięcia: 3.000,00 zł – kwota dofinansowania 1.800,00 zł

2) Dofinansowanie ze środków PFRON pozostających w dyspozycji PCPR Wałcz przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie przedsięwzięcia: wycieczka do Warszawy podopiecznych ŚDS Wałcz – całość przedsięwzięcia: 3.919, 00 zł, otrzymana kwota dofinansowania: 1.959, 00 zł

3) Dofinansowanie projektu ze środków finansowych Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następujących przedsięwzięć:

- wycieczka rekreacyjno – turystyczna do Warszawy dla podopiecznych ŚDS – otrzymana kwota dofinansowania: 1.000, 00 zł

- turnus rehabilitacyjny podopiecznych ŚDS w Kołobrzegu – otrzymana kwota dofinansowania: 600, 00 zł

- program z zakresu profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki społecznej Pt. „Silni psychicznie – silni społecznie” – otrzymana kwota dofinansowania 2.155, 40 zł

 

ROK 2006

 1. Program  z zakresu profilaktyki i aktywności społecznej:  Wiem – Umiem – Pomagam” sfinansowanych ze środków finansowych MKRPA w Wałczu w kwocie: 2. 743, 50 zł.
 2. Program z  zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin:  „Sprawni psychicznie – sprawni społecznie”, pozyskania kwota: 12.000, 00 zł
 3. Program  z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”; dofinansowanie MPIPS projekt: „Sielana” – integracyjny zespół muzyki folkowej działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy, składający się z podopiecznych ośrodka i osób sprawnych, pozyskania kwota: 10.000, 00 zł
 4. Program z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”; dofinansowanie MPIPS  projekt: „O Nas - Niepełnosprawni Aktywni w Sieci – program edukacji i aktywizacji informatycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, pozyskana kwota: 10.000, 00 zł
 5. Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” - prowadzenie zajęć sportowych oraz działalność szkoleniowa w sporcie osób niepełnosprawnych, pozyskana kwota z przeznaczeniem na opłacenie zajęć prowadzonych przez rehabilitanta: 1.000, 00 zł
 6. Dofinansowanie ze środków PFRON pozostających w dyspozycji PCPR przedsięwzięcia: „ Wycieczka do Krakowa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu w dniach 11-14. 09 2006 r.” pozyskana kwota:  2. 722, 70 zł .

ROK 2007

 1. Kompleksowy program wsparcia  z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom:  „Żyję zdrowo i aktywnie bez nałogów” sfinansowany ze środków  MKRPA w Wałczu w kwocie: 1.997, 33 zł.
 2. Program z  zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”; program aktywizacji kulturalnej i promocji artystycznej osób z zaburzeniami psychicznymi:  „Artyści Życia”, pozyskania kwota: 9. 172 zł
 3. Program  z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”: „Wiedzieć, znaczy rozumieć” –program edukacyjno-informacyjny adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz środowiska lokalnego Miasta Wałcz pozyskania kwota: 7. 520, 00 zł
 4. Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” - prowadzenie zajęć sportowych oraz działalność szkoleniowa w sporcie osób niepełnosprawnych, w 2007 zrealizowano dwie edycje programu: marzec-czerwiec 2007 r; wrzesień-grudzień 2007 r. pozyskana kwota z przeznaczeniem na opłacenie zajęć prowadzonych przez rehabilitanta: 2. 000, 00 zł
 5. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON „Impreza sportowo-turystyczna dla osób niepełnosprawnych podopiecznych środowiskowych domów samopomocy: Spływ Kajakowy rzeką Rurzycą: pozyskana kwota:  1.000, 00  zł .
 6. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON: „Wycieczka do Malborka – nocne zwiedzanie”: pozyskana kwota: 878, 00 zł

ROK 2008

 

 1. Program z  zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”; „Akademia zapomnianego rękodzieła – warsztaty z zakresu dawnego rękodzieła i tradycji szansą na rozwój osobowościowy, integracje i aktywizację społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi”; pozyskania kwota: 12.330, 00 zł
 2. Program  z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”: „Więcej wiedzieć, lepiej rozumieć – kontynuacja” program edukacyjno - aktywizujący adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wałeckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pozyskana kwota:16.470,00zł
 3. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON „Wycieczka do Trójmiasta dla podopiecznych ŚDS w dniach 19.05-21.05.08 r.” : pozyskana kwota:  1.490, 00  zł .
 4. Projekt z zakresu dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji; „Remont zadaszenia budynków ŚDS”, koszt dofinansowania ze środków PFRON 35.000, 00 zł
 5. Projekt PFRON „Wyrównywanie różnic miedzy regionami”; obszar D: likwidacja barier transportowych – zakup 8 miejscowego busa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz; kwota dofinansowania ze środków PFRON: ok. 56.000,00 zł

 

ROK 2009

 

 1. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON „Wycieczka do Ziemi Pałuckiej: Wenecja, Rogowo, Biskupin, dnia 19. 05.2009 r.”;  pozyskana kwota:  959,40  zł,
 2. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON „Wycieczka do Torunia, dnia 19. 06.2009 r.”;  pozyskana kwota:  1.102, 00  zł,
 3. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON „Jednodniowy Spływ kajakowy rzeką Piławą dla podopiecznych ŚDS woj. zachodniopomorskiego, dnia 12.08.2009 r.”;  pozyskana kwota:  1.104, 00  zł,
 4. Dwie edycje programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” Edycja: marzec – czerwiec 2009 r. oraz edycja wrzesień – grudzień 2009 r., pozyskana kwota 2.000, 00 zł,
 5. Realizacja w partnerstwie z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ( ŚDS pełnił funkcje punktu aktywizującego) projektu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie Pt. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną – moduł B wsparcie osób z Zespołem Downa i znaczny, stopniem niepełnosprawności..”; pozyskana kwota na realizację projektu:23. 460,00 ZŁ

 

ROK 2010

 1. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON pozostających w dyspozycji PCPR Wałcz: „Dwudniowa wycieczka do Wrocławia”, dnia:26-25.05.2010 r.;  pozyskana kwota:  2.345, 00 zł  zł,
 2. Dwie edycje programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” Edycja: marzec – czerwiec 2010 r. oraz edycja wrzesień – grudzień 2010 r., pozyskana kwota 2.000, 00 zł,
 3. Realizacja projektu z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowanego przez MPIPS  Pt. „O nas – z wami” – kompleksowy program działań aktywizująco – informacyjnych adresowany do środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi, środowiska lokalnego Miasta Wałcz oraz ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Zachodniopomorskiego , pozyskana kwota: 21.002, 06 zł

 ROK 2012

 

 1. Projekt realizowany w partnerstwie z Wałeckim Centrum Kultury dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski: "Polakiem być..... podróż po świecie tradycji i obyczajów" - program edukacji obywatelskiej i patriotycznej osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomcy w Wałczu i grup lokalnej społeczności. Całośc projektu: 17. 606, 00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 10.000, 00 zł