Projekty realizowane przez Środowiskowy Dom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu rokrocznie jest pomysłodawcą i realizatorem kilku projektów, które mają na celu wzbogacenie oferty terapeutycznej ośrodka wsparcia, integracje osób niepełnosprawnych psychicznie z lokalnym środowiskiem oraz tworzenie w najbliższej społeczności lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotychczas Środowiskowy Dom w Wałczu zrealizował następujące inicjatywy projektowe:

 

ROK 2010

  1. Projekt przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków PFRON pozostających w dyspozycji PCPR Wałcz: „Dwudniowa wycieczka do Wrocławia”, dnia:26-25.05.2010 r.;  pozyskana kwota:  2.345, 00 zł  zł,
  2. Dwie edycje programu „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” Edycja: marzec – czerwiec 2010 r. oraz edycja wrzesień – grudzień 2010 r., pozyskana kwota 2.000, 00 zł,
  3. Realizacja projektu z zakresu budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowanego przez MPIPS  Pt. „O nas – z wami” – kompleksowy program działań aktywizująco – informacyjnych adresowany do środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi, środowiska lokalnego Miasta Wałcz oraz ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Zachodniopomorskiego , pozyskana kwota: 21.002, 06 zł

 ROK 2012

  1. Projekt realizowany w partnerstwie z Wałeckim Centrum Kultury dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski: "Polakiem być..... podróż po świecie tradycji i obyczajów" - program edukacji obywatelskiej i patriotycznej osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomcy w Wałczu i grup lokalnej społeczności. Całośc projektu: 17. 606, 00 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 10.000, 00 zł

ROK 2013

  1. Realizacja w okresie marzec – październik 2013 r. zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego pt. „Tu mieszkam – tu żyję” – program edukacyjno – poznawczy adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”;  kwota całkowita projektu: 5.390, 30 zł; kwota otrzymanego dofinansowania: 4.448 zł
  2. Realizacja w okresie kwiecień – listopad 2013 r. zadania publicznego pod nazwą „ Sport i rekreacja – skuteczne narzędzia rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego przez Gminę Wałcz, kwota całkowita projektu: 2. 873 zł, kwota dofinansowania: 2 135 zł
  3. Realizacja w okresie marzec – listopad 2013 r. zadania publicznego pod nazwą „ Świadoma, aktywna niepełnosprawność” – program aktywizacji społeczno – kulturalnej osób z zaburzeniami psychicznymi i grup lokalnego środowiska współfinansowanego przez Gminę Miejską Wałcz; kwota całkowita projektu: 3. 743, 30; kwota otrzymanego dofinansowania: 2. 500 zł
  4.  Realizacja w okresie czerwiec – wrzesień 2013 r. zadania publicznego pod nazwą „III Turniej Strzelecki ON Powiatu Wałeckiego” współfinansowanego przez Starostwo powiatowe w Wałczu; kwota całkowita projektu:1000 zł, kwota otrzymanego dofinansowania:750 zł
  5. Współrealizacja z Wałeckim Centrum Kultury projektu „Akademia Zapomnianego Rękodzieła” w ramach programu „Młodzież w działaniu”; kwota całkowita projektu:4. 600 Euro, kwota otrzymanego dofinansowania: 4.100 Euro,
  6. Kilkudniowa wycieczka do Karpacza i okolic podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, zadanie współfinansowane ze środków PFRON w dyspozycji PCPR Wałcz; kwota całkowita projektu: 5 770 zł; kwota otrzymanego dofinansowania: 890 zł

ROK 2014

1. „Aktywność  przeciw stereotypom” – projekt kompleksowych działań edukacyjno – aktywizujących dla osób z zaburzeniami psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących”,

2.  „Świadomi, aktywni, sprawni” – projekt działań edukacyjno – profilaktycznych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i grup lokalnego środowiska Miasta Wałcz,

3. „Sport i rekreacja – efektywne formy rehabilitacji i aktywizacji społecznej Osób Niepełnosprawnych / Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

4.„ III Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – Przedsięwzięcie rekreacyjno – Integracyjne dla Osób z Zaburzeniami psychicznymi uczestników zajęć ŚDS Województwa Zachodniopomorskiego.

 

ROK 2015

W roku 2015 Środowiskowy Dom Samopomocy współrealizował wspólnie ze Stowarzyszeniem "Przyjazny Dom" szereg inicjatyw projektowych, którym celem była aktywizacja społeczna i integracja podopiecznych ośrodka wsparcia ze społecznością lokalną. Były to nastepujące przedsięwzięcia o charakterze projektowym:
1. "Sportowo - aktywnie- sprawnie" - program działań rekreacyjno - aktywizujących adresowanych do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin" - projekt dofinansowany przez Gminę Miejską Wałcz.

2. "Ekopozytywni - społecznie aktywni" - projekt praktycznej edukacji  ekologicznej, wprojekt współfinansowany przez FIO 2015,

3.Jednodniowa wycieczka do Sarbinowa dla podopiecznych ŚDS - projekt dofinansowany przez PCPR Wałcz ze środków PFRON,

4. IV Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych dla podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego. Projekt dofinansowany przez ROPS Szczecin ze środków PFRON,

5. "Jesteś - MY" - projekt działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego adresowany do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz wybranych grup lokalnego środowiska Miasta Wałcz. Projekt współfinansowany przez Gminę Miejską Wałcz.

ROK 2016

• „Aktywność sportowa bez barier”: program działań sportowo- rekreacyjno – aktywizujących adresowanych do Osób Niepełnosprawnych – Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin - – uzyskana kwota dofinansowania: 2. 200, 00 zł.
• V Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych – przedsięwzięcie integracyjne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego – kwota dofinansowania: 5. 805 , 00zł
• „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja Gmina Miejska Walcz- kwota dofinansowania: 2.000, 00
• „Artyści życia” – projekt z zakresu wspierania aktywności społeczno – kulturalnej osób z Zaburzeniami Psychicznymi i środowisk z nimi współistniejących” dotacja BGŻ Paribas- kwota dofinansowania: 3.000, 00
• „Pięciodniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i okolic dla podopiecznych ŚDS”, środki finansowe PCPR – PFRON - kwota dofinansowania: 405, 00 zł,
• Organizacja IV Turnieju Strzeleckiego ON Powiatu Wałeckiego – kwota dofinansowania: 800, 00 zł
• Organizacja I Wałeckiego Biegu i Marszu Dwóch Skarpet – kwota wsparcia przez Gminę Miejską Wałcz: 3.500 zł
• „ Strefa Zdrowego Myślenia” – projekt złożony w konkursie wrześniowy FIO na rok 2017 – kwota dofinansowania: 31. 180, 00 zł