Projekty 2018

PROJEKTY 2018

  1. Aktywność sportowa dla wszystkich - projekt działań sportowo-rekreacyjnie- aktywizujących skierowanych do Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich najbliższych środowisk rodzinno – społecznych – zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wałcz,

  2. Organizacja III Biegu i marszu 2 Skarpet – otwartego, integracyjnego biegu i marszu na rzecz Osób z Zespołem Downa – 24.03.2018 r. – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Wałcz

  3. Wycieczka jednodniowa do Bydgoszczy i okolic w dniu 20.06.2018 r. – wyjazd dofinansowany przez PCPR w Wałczu ze środków PFRON