Nasz dom

"Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją..."
 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu mieści się w dwóch budynkach: parterowym i usytuowanym na półpiętrze - dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy Domu znajduje się plac zieleni, zagospodarowany do celów wypoczynkowych oraz ogród warzywny i kwiatowy stanowiący integralną część pracowni gospodarstwa domowego. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada pomieszczenia urządzone dla celów i na potrzeby użytkowników Domu:

  • kawiarenka
  • pracownia komputerowa
  • pokój wypoczynku
  • sala rehabilitacyjna
  • pracownia rękodzieła
  • pracownia gospodarstwa domowego

 

 

Kawiarenka
Miejsce porannych spotkań i rozmów przy kawie uczestników zajęć. Około godziny 9 kawiarenka pustoszeje, ponieważ odbywają się zajęcia w pracowniach. W kawiarence mają miejsce rozgrywki gier towarzyskich, spotykają się rodzice i opiekunowie na cokwartalnych zebraniach, od czasu do czasu pełni ona funkcję domowego kina. Przede wszystkim to pomieszczenie wytchnienia, po zajęciach w poszczególnych pracowniach.

Pracownia multimedialno - informatyczna
 Podstawowe cele tej pracowni to: samoobsługa i zaradność w  pracy z komputerem, samodzielna obsługa  komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka korzystania z możliwości Internetu.

W pracowni komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji pięć zestawów komputerowych, drukarkę, aparat fotograficzny cyfrowy, kamerę. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.

Pracownia komputerowo – multimedialna uwzględnia w programie działalności specyficzne potrzeby osób chorych psychicznie, do których kierowane są zajęcia z zakresu: obsługi programów wchodzących w skład Pakietu Oficce, samodzielne serfowanie po Internecie – wyszukiwanie informacji tematycznych, wykorzystanie możliwości Internetu do organizowania spraw codziennych

( formularze, druki, przelewy, płatności itp.), korzystanie z komunikatorów internetowych , udział w forach dyskusyjnych, wykorzystanie Internetu do rozwoju własnych zainteresowań, redagowanie strony internetowej ośrodka wsparcia.

Pokój wypoczynku
W języku Domowników określany jest jako: "Niebieski pokój" z racji swojego pierwotnego wystroju w niebieskiej tonacji. Jest to pomieszczenie wypoczynku (znajduje się w nim lampa do fototerapii), indywidualnych konsultacji psychologa i pracownika socjalnego, pomieszczenie spotkań w mniejszym gronie.

Pracownia rehabilitacyjna

Celem działań podejmowanych w ramach tej pracowni jest zwiększenie kondycji i sprawności fizycznej uczestników ŚDS, niwelowanie istniejących dysfunkcji ruchowych oraz kształtowanie postaw świadomej aktywności rekreacyjno – sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Pracownia realizuje zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu rehabilitacji, usprawniania ogólno-ruchowego, sportu, rekreacji ruchowej i szeroko pojętej turystyki. Pracownia wyposażona jest w przybory i sprzęt pomocny w ćwiczeniach równoważnych, koordynacyjnych, rozciągających, wzmacniających.. Doskonalenie kondycji i wzmacnianie głównych cech motorycznych odbywa się także poprzez  korzystanie z urządzeń siłowych typu: ławeczki, bieżnie, stopery, stoły do masażu. Pracownia wykorzystuje w swojej codziennej działalności metody relaksacji i aktywnego rozluźniania. Pomocne w tym jest takie wyposażenie jak: materace, maty, piłki terra – band, gumy itp.

Proponowane działania rehabilitacyjne są wzmacnianie poprzez liczne inicjatywy rekreacyjne. Są to: regularne wyjścia na pływalnię, zawody strzeleckie, rozgrywki bowlingowi, wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, spływy kajakowe, kilkudniowe wycieczki turystyczno – rekreacyjne.

Do osób cierpiących z powodu choroby psychicznej adresowane są szczególnie takie formy usprawniania i rekreacji jak: zajęcia ogólno usprawniające: gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy, zajęcia siłowe, zajęcia na pływalni, przedsięwzięcia turystyczne: wyjazdy poznawcze, wycieczki piesze po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe w ramach koła rowerowego „Dynamo” 


Pracownia arteterapii

Celem prac podejmowanych przez uczestników zajęć w ramach tej pracowni jest pobudzanie wyobraźni twórczej, wyszukiwanie i rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, promowanie twórczości artystycznej podopiecznych ŚDS Wałcz w tej dziedzinie, a także usprawnianie zdolności manualnych poszczególnych uczestników.

W trakcie warsztatów  i zajęć arteterapeutycznych osoby z zaburzeniami psychicznymi pracują z wykorzystaniem różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych. Są to: papieroplastyka, zajęcia z zakresu ceramiki, malarstwo, grafika, kredka świecowa, kredka ołówkowa, praca z masami plastycznymi, orgiami, proste prace stolarskie, witraż metodą Tiffany, nauka zdobienia metodą decupage, poznawanie technik haftu i szycia, praca ze sznurkiem, tworzenie obrazów typu collage, proste techniki tkackie.

Ponadto pracownia ta inicjuje i organizuje konkursy plastyczne adresowane do szerokiej społeczności, wyjścia na wystawy plastyczne, udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje.

Do osób chorych psychicznie adresowana jest następująca oferta arteteraputyczna: edukacja artystyczna, udział w konkursach artystyczno – rękodzielniczych, malarstwo, prace stolarskie, majsterkowanie, hafciarstwo, witraż itp. 

Pracownia gospodarstwa domowego

Nadrzędnym celem codziennych działań terapeutycznych prowadzonych w pracowni jest wyposażenie osób z zaburzeniami psychicznymi w jak najszersze umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne wykonywanie codziennych czynności życiowo – domowych.

Podopieczni uczą się planować zakupy i wydatki, układać jadłospisy, zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, nabywają umiejętności  korzystania z przepisów kulinarnych,  nabywają umiejętności przyrządzania posiłków codziennych i na różne okazje ( wigilia, imprezy okolicznościowe) uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego takich jak: robot wielofunkcyjny, piekarnik, kuchenka gazowa, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, toster, wypiekacz do chleba, gofrownica, pralka, żelazko itp.

W ramach tej pracowni realizowane są ciekawe inicjatywy kulinarne, takie jak: warsztaty wypieku chleba, warsztaty cukiernicze, zapoznawanie z kuchnia regionalną, kuchnie świata.

Bardzo ważnym elementem oddziaływania terapeutycznego tej pracowni jest nauka czynności życia domowego: pranie, prasowanie, dbałość o porządki, zakupy, dbałość o odzież, dobre maniery, prace ogrodnicze, przygotowywanie zapasów na zimę, umiejętność zarządzania budżetem domowym itp.

Uwzględniając potrzeby osób chorych psychicznie działalność merytoryczna pracowni gospodarstwa domowego ukierunkowana jest na następujące zajęcia: zajęcia kulinarne wg zainteresowań, trening ogrodniczy, trening czynności domowych, pogadanki tematyczne, tematyczne warsztaty kulinarne np. sztuka zdobienia potraw, dekorowanie stołu, słodkie wypieki itp.

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałczu prowadzone są inne formy wsparcia i aktywizacji społecznej adresowane do  podopiecznych cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Przedsięwzięcia te są uzupełnieniem codziennych obowiązkowych  zajęć realizowanych  w/w pracowniach. Są to:

1. Treningi dbałości o wygląd zewnetrzny: pogadanki tematyczne dot. zabiegów kosmetycznych, trendów mody, praktyczne zajęcia kosmetyczno - pielęgnacyjne, spotkania fryzjerskie z uczniami Szkoły Zawodowej w Wałczu,Turniej Piękności i Urody.

2. Treningi higieniczne.

 3. Zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnje,

4. Treningi peirwszej pomocy przedmedycznej,

5. Treningi kulinarne,

6. Treningi umiejętności praktycznych związanych z Pracownią Gospodarstwa Domowego,

7. Treningi ogrodnicze,

8. Treningi ekonomiczne i budżetowe,

9. Warsztaty kulinarne tematyczne; kuchnia staropolska, carling,

10.  Treningi interpersonalne i rozwiązywania problemów: treningi relacji interpersonalnych, nabywania umiejętności autodiagnostycznych i samoświadomości, terning umiejętności społecznych - korzystanie z  zasobów instytucji użyteczności publicznej, trening umiejętności społecznych - funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu.

11. Zajęcia poznawczo - reedukacyjne,

12. Zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki realizowane w grupie osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,

13. Terapia zajęciowa: zajęcia arteterapeutyczne, warsztaty rękodzielnicze realizowane w ramach przedsięwzięć projektowych, wyjścia poznawczo - artystyczne do instytucji kultury lokalnego środowiska: WCK, MZW,Organizacja wystaw dorobku artystycznego podopiecznych Środowiskowego Domu, spotkania z lokalnymi artystami i rękodzielnikami w ramach cyklu " Gość w naszym Domu", warsztaty fotograficzne, zajęcia informatyczno - edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, pogadanki muzyczne, nauka i utrwalanie gry na bębnach Djembe, nauka gry na tubach diafonicznych, zajęcia z dramy i teatroterapii, zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy i tańców integracyjnych

15.  Udział podopiecznych ŚDS w przedsięwzięciach towarzyskich, kulturalnych, rozrywkowych poza ośrodkiem wsparcia na zaproszenie innych placówek, ośrodków, instytucji.

16. Korzystanie przez podopiecznych ŚDS z oferty sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej najbliższego środowiska lokalnego.

17. Przedsięwzięcia domowo - klubowe: turnieje tematyczne, cykl spotkań "Gość w naszym Domu", Tematyczne Dni Kultury, nocne seanse filmowe, celebrowanie świąt, waznych rocznic, dni tematycznyc, imienin, urodzin podopiecznych Środowiskowego Domu.

18. Terapia ruchowa: zajęcia ruchowe, turystyka, rekreacja: zajecia ogólnousprawniające, zajęcia siłowe, relaksacja, zajęcia bowlingowe, zajęcia z uzyciem kijków nordic walking, zajęcia z hippoterapii, spacery rekreacyjne po najbliższej okolicy, wycieczki turystyczno - poznawcze jednodniowe i kilkudniowe, udział w zawodach sportowych, spartakiadach adresowanych do Osób Niepełnosprawnych na terenie lokalnego i regionalnego środowiska.

19. Warsztaty z zakresu aktywności zawodowej przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej i wspomaganej.