Formy wsparcia dla rodziców i opiekunów

FORMY WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Rodzice i opiekunowie  uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy są dla naszego ośrodka wsparcia najważniejszymi partnerami, wspomagającymi codzienną działalność. Dbamy o to, by systematycznie informować tą grupę o codziennym funkcjonowaniu  placówki, ale też zachęcać i aktywizować w działania na rzecz uczestników zajęć i Domu. Nasze propozycje stałe i czasowe dla rodziców i opiekunów to:

 

1.  Możliwość skorzystania ze spotkań konsultacyjnych i indywidualnego poradnictwa z psychologiem raz miesiącu,

2. Spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów: 1 raz na kwartał.

3. Dzień Rodzica i Opiekuna,

4. Rodzinne Turnieje Sportowe

3. Warsztaty tematyczne i okolicznościowe,

5. Udział i wsparcie rodziców i opiekunów w takich przedsięwzięciach jak: Bieg i Marsz 2 Skarpet, Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych dla podopiecznych ŚDS Woj. Zachodniopomorskiego, Dzień Zdrowia Psychicznego, Spotkania Wigilijne, Jubileusze urodzin Domu,

6. Wyjazdy kulturalno – edukacyjne do instytucji kultury w większych ośrodkach miejskich: opera, teatr itp.

7. Szkolenia i warsztaty wspierające dla rodziców i opiekunów z tematyki relacji i rehabilitacji dziecka z niepełno sprawnościami.

8. Udział rodziców i opiekunów w pracach i działalności Stowarzyszenia " Przyjazny Dom"