Formy wsparcia dla rodziców i opiekunów

Rodzice i opiekunowie  uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy są dla naszego ośrodka wsparcia najważniejszymi partnerami, wspomagajacymi codzienną działalność. Dbamy o to, by systematycznie informować tą grupę o codziennym funkcjonowaniu  placówki. Ważnym elementem wzajemnych relacji są także zajęcia i spotkania integracyjne.W  roku 2017 Środowiskowy Dom Samopomcu propnuje rodzicom i rodzinom podopiecznych nastepujące formy wsparcia, aktywizacji i rozwoju zainteresowań:

1.  Możliwość skorzystania ze spotkań konsultacyjnych i indywidualnego poradnictwa z psychologiem w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

2. Spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów: 1 raz na kwartał.

3. Wyjazd integracyjno - edukacyjny z nocelegiem do Gospodarstwa Agroturystycznego 7 Ogrodów w Łowiczu Wałeckim.

4. Dzień Otwatych Zajęć dla rodziców i opiekunów - kwiecień 2017 r,

5. II Rodzinny Turniej Bowlingowy w Kręgielni Kołacz w Kołatniku - lipiec 2017,

6. Zajęcia rozwoju zainteresowań: zajęcia z Jogi - 2 razy w miesiącu od maja do listopada 2017

7. Szkolenie dla rodzin Osób z Niepełnosprawnością z zakresu seksualności - maj 2017 r.

8. Udział rodziców i opiekunów w pracach i działalności Stowarzyszenia " Przyjazny Dom"

9. Pomoc organizacyjna i uczestnictwo rodziców i opiekunów w nastepujacych przedsiewzięciach organizowanych przez ośrodek wsparcia: Turniej Zadań Praktycznych, Spotkanie Opłatkowe, Turnieje Domowe: Prasowania, Pielegnacji urody, Bieg i marsz Dwóch Skarpet