"CHORZY PSYCHICZNIE WOKÓŁ NAS..."

Ten moduł działań projektu "Strefa Zdrowego Myślenia" ma na celu zmianę świadomości lokalnej społeczneści w zakresie  myślenia o zdrowiu psychicznym, zwrócenie uwagi na porzeby i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi w najbliższej społeczności: rodzinnej, sąsiedzkiej, rówieśniczej, miejskiej.

Na działania " Chorzy Psychicznie wokół nas..." składają się nastepujące przedsięwzięcia:

  • Konkurs literacki pn. " Ci, którzy więcej czują, inaczej widzą i dlatego bardziej cierpią...." adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Wałeckiego,
  • Organizacja Dnia Popracia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi: roztrzygnięcie konkursu literackiego, debata oksfordzka, przemarsz ulicami Miasta Wałcz, heppening, film z ankiety ulicznej,
  • Przygotowanie instalacji plastyczno - artystycznej przed budynkiem Wałeckiego Centrum Kultury zwracającej uwage na zjawisko niepełnosprawności psychicznej i intelektualnej.