Turniej Jesienno Ogrodniczy

Foto

Wszystkie uczestniczące w turnieju osoby mogły wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków drzew po kształcie liści a także gatunków grzybów. Poza tym przypomnieliśmy sobie zasady poprawnego zachowania się w lesie oraz sprawdziliśy się ze znajomości przysłów o tematyce jesiennej. 

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

kod